OP VVV: Seminář pro žadatele a příjemce - Podpora excelentních výzkumných týmů

9.2.2017

Praha
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá Seminář pro žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1, výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a Žádostem o platbu a s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek.

Seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 2 zástupců za jednoho příjemce.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 26. 1. 2017