Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie

2.4.2019

Praha

Místo: AV ČR, Národní 3, Praha 1 (sál 206)
Čas: 09:30 - 16:00

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá  Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).  Mezi pozvanými řečníky jsou Samy Bettiche z Evropské komise (REA), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů projektů.

Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

Zdroj: TC AV ČR