Modul 6: Koordinace projektů H2020

13.6.2018

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Chcete získat ucelený přehled o průběhu přípravy a implementace projektu, jak z hlediska požadavků Evropské komise, tak z hlediska reálných situací, které mohou v konsorciu nastat? Zajímají Vás praktické rady pro management projektů H2020?

TÉMATA WORKSHOPU:

  • fáze projektu (návrh projektu, příprava a podpis GA, projektový reporting, platby, kontroly, atd.)
  • kompetence koordinátora
  • vztahy v konsorciu
  • situace, které mohou vést ke změně GA

V rámci workshopu vystoupí také externí řečník, který má dlouholetou zkušenost s managementem a s koordinací řady projektů FP7/H2020 a který se s účastníky podělí o své praktické zkušenosti a poznatky.

Workshop bude veden formou práce ve skupinách a vyžaduje aktivní zapojení účastníků.

Cílovou skupinou workshopu jsou projektoví manažeři či výzkumníci, kteří v současné době koordinují projekt H2020 nebo koordinaci projektu v budoucnu vážně zvažují.

Oficiální pozvánka na seminář.