Marie Skłodowska-Curie Actions - národní informační den

21.3.2018

Technologické centrum AV ČR, Praha

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 21. března 2018 národní informační den, zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Mezi pozvanými řečníky jsou Daniel Göhring z Evropské komise (DG EAC), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů projektů.

Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.