LIFE Information Event

5.11.2014 - 6.11.2014

Londýn

Defra a UK LIFE National Contact Point, Beta Technology, organizují 2 odpolední informační akce, které představí program Evropské unie LIFE. Program LIFE je otevřen všem organizacím, zejména komunální úrovni, charitativním organizacím, neziskovkám a malým a středním podnikům. Poskytuje financování pro ochranu přírody, opatření v souvislosti s klimatickými změnami a zlepšováním životního prostředí - zvyšování povědomí a nové způsoby využívání dostupných technologií.
Program je členěn na dva podprogramy – Životní prostředí a Klimatické akce. Každá z informačních akcí se bude věnovat jednomu z těchto témat.

5.11.2014 – Představení programu LIFE – podprogram Životní prostředí

Seminář je určen zejména organizacím, které nemají doposud příliš zkušeností s programem LIFE. Představí pravidla programu a proces podání projektové žádosti. Podprogram Životní prostředí (Environment) pokrývá témata jako ochrana druhů a stanovišť, biodiverzita a zelená infrastruktura, efektivní využívání zdrojů, odpady, voda, vzduch a městské prostředí. Úplný výčet podporovaných témat v rámci programu naleznete ZDE.
Na programu akce jsou také vystoupení úspěšných žadatelů, kteří se podělí o svoje zkušenosti.
Registrujte se ZDE.

6.11.2014 – Představení programu LIFE – podprogram Klimatické změny

Seminář představí program LIFE a zaměří se na podpoblast Climate Action. Primárně je určen subjektům, které zatím nemají zkušenost s tímto programem a aplikační procedurou. Své si zde najdou i ti, kteří již mají nějakou zkušenost s programem LIFE a mají zájem získat více informací o tomto podprogramu. Úspěšní žadatelé zde budou sdílet své zkušenosti, informační zdroje a budou zde představeny možnosti projektové podpory v UK.
Registrujte se ZDE.

Více informací o akcích ZDE.
Více informací o programu LIFE také na http://www.betaeurope.co.uk/