Letní škola pro management veřejných vysokých škol 2017

29.8.2017 - 31.8.2017

Třešť

Společnost alevia pořádá v termínu 29. - 31. srpna 2017 letní školu na téma Rok po novele - výzvy pro veřejné vysoké školy v roce 2017. Registrace již byla zahájena, počet míst je omezen.

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory, děkany, kancléře, předsedy akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.

Otázky, na které bude kurz pomáhat najít odpovědi:

 • Jaké předpisy se na veřejné vysoké školy vůbec vztahují?
 • Co dělat, když je jejich výklad nejasný, nebo když jsou ve vzájemném rozporu?
 • Jaká je strategie české vysoké školy, která se rozhodla pracovat na zlepšení své pozice v mezinárodních žebříčcích?
 • Co se můžeme naučit od vysokých škol ve Velké Británii?
 • Jak využít vědecký potenciál pro rozvoj mezinárodních vztahů?
 • Jak jsou jednotlivé vysoké školy připraveny na systém vnitřního hodnocení?
 • Jakým způsobem se podařilo provázat hodnocení instituce a hodnocení jednotlivých pracovníků?
 • Jak se připravují vysoké školy na institucionální akreditaci?
 • Jak jsme se vyrovnali s členěním na hospodářské a nehospodářské činnosti a jaké jsou dopady?
 • Jak jsme připraveni realizovat projekty z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacím období 2014-2020?
 • Jakým způsobem minimalizovat rizika porušení rozpočtové kázně?

Letní škola se koná v Třešti u Jihlavy. Registrovat se můžete na oficiálním webu společnosti.