LET'S MATCH Brokerage Event 2014

1.10.2014

Bologna

 Jeden intenzivní den bilaterálních setkání mezi firmami, výzkumnými centry a univerzitami organizovaný ALSTER-SIMPLER ve spolupráci s Europe Enterprise Network, CNR (National Research Council of Italy) a APRE (Agency for the Promotion of European Research). Akce se bude konat v rámci mezinárodní konference LET’S 2014 - LEADING ENABLING TECHNOLOGIES FOR SOCIETAL CHALLENGES konané ve dnech 29. září - 1. října 2014 v kontextu italského předsednictví v Radě EU.

 Akce se zúčastní na 1000 delegátů z celého světa, kteří přijedou diskutovat  jak může Evropa stimulovat hospodářský růst a podpořit tvorbu nových pracovních míst a čelit společenským výzvám prostřednictvím inovace produktů, procesů a služeb.

Organizované bilaterální setkání Vám umožní:

  • prezentovat, diskutovat a rozvíjet nové nápady na projekty na mezinárodní úrovni 
  • vybudovat kvalitní partnerství s ohledem ena nové výzvy v programu Horizont 2020 
  • usnadnit založení konzorcia pro konkrétní projekt v rámci Horizontu 2020 
  • navázat přeshraniční kontakty a spolupráce 
  • efektivně se networkovat

Více informací ZDE.