Konference ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

19.11.2014

Olomouc

Konferenci pořádá Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu. Konference seznámí účastníky s programem Horizont 2020, zkušenostmi úspěšných řešitelů projektů rámcových programů a prvními zkušenostmi z programu Horizont 2020. Na konferenci vystoupí také čeští hodnotitelé mezinárodních výzkumných projektů a proběhne diskuze jak s řešiteli, tak s hodnotiteli těchto projektů.

 Program akce, registrace a další informace ZDE.