Konference Posílení chytrých řešení pro lepší města

2.10.2017 - 3.10.2017

Budapěšť, Maďarsko

Ve dnech 2.-3. října 2017 pořádá Smart Cities Information System (SCIS) a Evropská komise v Budapešti konferenci s názvem „Empowering smart solutions for better cities“, jejímž cílem je posílit inteligentní a udržitelnou vizi Evropy.
 

V celé Evropě města spolupracují na projektech inteligentních měst financovaných z prostředků EU s cílem rozvíjet a demonstrovat inovativní řešení pro urychlení přechodu k nízkouhlíkovému, konkurenceschopnému a inkluzivnímu hospodářství s účinným využíváním zdrojů.

Na konferenci se bude možné setkat s tvůrčími mysliteli a tvůrci rozhodnutí v oblasti plánování měst, udržitelné energie, mobility, ICT, inteligentních obchodních modelů a inovací zaměřených na uživatele.

Vysoce postavení zástupci měst budou diskutovat o transformaci měst, zatímco si bude možné během malých interaktivních sezení vytvořit pomocí inovativních řešení chytré město. Bude také příležitost představit výzvu vašeho města a společně s ostatními projednat možná řešení.

Více o konferenci a registrace do 10. 9. 2017 na https://www.scisconference2017.eu/