Konference OSN Evropský Habitat v Praze

16.3.2016 - 18.3.2016

Praha

"Evropský Habitat“, konaný ve dnech 16.-18. března 2016 v Praze, je mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN).

Tématem konference „Evropský Habitat“ je „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech), které OSN schválila a velmi je vítá; považuje je za dobře zvolené zaměření a očekává velký zájem o účast z celého světa.

Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ bude dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace), jehož první návrh byl projednán v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, který je výkonným orgánem EHK OSN pro otázky bydlení a rozvoje měst. „Evropský Habitat“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN reflektující Cíle udržitelného rozvoje agendy OSN „Post-2015“.

Více informací na stránkách konference.