Komunikace odborných témat

19.10.2016

Podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay
Opletalova 929/22 (2. patro), Praha 1

Platforma EEB-CZ pořádá celodenní školení na téma Komunikace odborných témat. V rámci školení se seznámíte se základními pravidly externí a interní komunikace. Naučíte se správně definovat komunikační cíle vašeho projektu, cílové skupiny a volit odpovídající komunikační nástroje a kanály (online i offline). Hovořit budeme také o nastavení vhodných metrik měření a vyhodnocování úspěšnosti vašich komunikačních projektů. Zkusíte si vytvořit základní kameny komunikační strategie vašeho budoucího, či stávajícího projektu. Součástí workshopu tedy bude nejen teoretický vhled do problematiky komunikace, ale také četná praktická cvičení.

Přihlásit se na akci

Školitelka: Ing. Markéta Kolanová, MA

Manažerka komunikace s osmiletými zkušenostmi v oblasti PR & marketingu na straně komunikačních agentur a in-house. V posledních letech se věnovala především návrhu a exekuci komplexních komunikačních strategií v oblasti farmaceutického průmyslu, IT a telekomunikace. V rámci své praxe realizovala projekty jak pro české, tak i nadnárodní společnosti.
LinkedIn profil