INNOVEIT 2017

16.10.2017 - 17.10.2017

Budapešť, Maďarsko

Ve dnech 16. - 17. října 2017 pořádá EIT (Evropský inovační a technologický institut) v Budapešti Inovační fórum INNOVEIT. Akce je spojením EIT Awards a EIT Stakeholder Forum.

Hlavním cílem Fóra je formování inovací v Evropě a poskytnout příležitost k diskuzi o strategické inovační agendě EIT (SIA) pro období 2021-2027. Více informací a program akce naleznete zde.