Innovation in Raw Materials Policies, Technologies and Strategies

22.10.2014

Brusel

Dostupnost surovin a jejich udržitelné využívání je stále častěji předmětem zájmu v Evropě a na celém světě, a významně souvisí s výzkumem a inovačními aktivitami. Cefic, spolu s ERRINem a East & North Finland EU Office pořádá seminář a brokerage event v Bruselu, jehož cílem je diskutovat a ukázat, jak mohou evropské regiony  spolupracovat s chemickým průmyslem a čelit tak výzvám v této oblasti. 

Přibližně 30 milionů pracovních míst v EU je závislých na dostupnosti surovin. Proto je třeba přicházet s inovacemi a novými nápady v sektoru prostřednictvím politických iniciativ jako jsou Raw Materials Knowledge Innovation Community (KIC), the European Innovation Platform (EIP) on Raw Materials, and the SPIRE (Sustainable Process Industries through Resource and Energy Efficiency) PPP.

Dodávky a použití našich surovin musí být inteligentnější a udržitelnější. V poslední době se věnuje zvýšená pozornost konceptu opravdu cyklické ekonomiky (truly circular economy), která vyžaduje udržovat přidanou hodnotu produktů tak dlouho, jak dlouho je to možné a usilovat o eliminaci odpadu. 

Přechod k cykličtější ekonomice vyžaduje změny napříč celými našimi hodnotovými řetězci, a také regionální závazky, které jsou z velké části provázány se strategiemi smart specializací. Workshop bude příležitostí získat výborný přehled o politikách EU a přístupu průmyslu a jak mohou být tyto perspektivy implementovány na regionální úrovni.

Více informací ZDE.