Informační semináře k programu aplikovaného výzkumu ÉTA

18.7.2017 - 19.7.2017

Praha, Brno

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži v novém programu ÉTA na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pořádá Technologická agentura ČR v Praze a v Brně informační semináře.

Akce jsou určeny jak pro výzkumné pracovníky, tak pro zástupce podniků a také zástupce fyzických a právnických osob veřejného i soukromého práva, např. kraje, obce, neziskové organizace, kulturní organizace atd. a další širokou odbornou veřejnost se zájmem o zapojení se do programu.

Na semináři se seznámíte s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat návrh projektu do veřejné soutěže. Dále pohovoříme o tom, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu, o způsobu hodnocení návrhů projektů apod. Setkání bude koncipováno i jako matchmaking pro setkání možných budoucích partnerů v projektu.
 
Semináře se uskuteční 18. července 2017 v Praze v Jazz Dock na břehu Vltavy od 10 hod. a 19. července 2017 v Brně v hotelu Santon na Brněnské přehradě od 10 hod.
Pro účast na seminářích se můžete registrovat skrze formuláře níže:
Zdroj: TA ČR