Informační dny Horizont 2020 k pracovnímu programu 2016-17, část "Bezpečná, čistá a účinná energie"

14.9.2015 - 15.9.2015

Brusel, Belgie

Akce poskytne informace potenciálním účastníkům ve výzvách k předkládání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020, konkrétně ve výzvě "Secure, clean and efficient energy".

Konference bude zahrnovat prezentaci nového pracovního programu Horizont 2020 2016-2017 (14. září) a jednotlivá sezení, na kterých budou do hloubky probrány jednotlivé oblasti výzvy - inteligentní sítě; skladování; obnovitelné zdroje energie: bio; energetická účinnost; zachycování a ukládání uhlíku; nekonvenční uhlovodíky; EURATOM (15. září).

Více informací a registrace ZDE.