Informační den partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu

Informační den partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu

Informační den partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) ve výzkumu zaměřeného na energeticky efektivní budovy, ekologická vozidla, udržitelný průmysl a inovativní výrobní závody se uskuteční v Bruselu 16. října 2015.

Info den se tematicky zaměří na implementaci víceletého akčního plánu, dále na plánované grantové výzvy v relevantních oblastech pro období 2016-2017 a představí PPP iniciativy v oblastech "Továrny budoucnosti", "Udržitelný zpracovatelský průmysl", "Energeticky efektivní budovy" a "Evropská iniciativa ekologických vozidel". V rámci akce se uskuteční i brokerage event, na kterém budou odprezentovány podněty a nápady pro nové projektové žádosti.

Doporučujeme účast institucím podávající projekty ve zmíněných oblastech. Akce může být přínosná zejména ve vytváření projektových konsorcií. Více informací v přiložené pozvánce ve formátu pdf.

16.10.2015

Brusel
rue de la Loi 170, Brussels Centre Albert Borschette, rue Froissart 36, Brussels

CENA - zdarma