II. Česko-norská výzkumná konference

8.11.2016

Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09, pořádá "II. Česko-norskou výzkumnou konferenci – Praha 2016". Konference se uskuteční dne 8. listopadu 2016 od 10:00 hodin v prostorách Iris Hotel Eden, Vladivostocká 1539/2 v Praze.

Příjemci podpory z Norských fondů, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zprostředkovatel programu), Norské vědecké rady (programový partner ze země donora), Velvyslanectví norského království v ČR, Programového výboru, Ministerstva financí České republiky (Národní kontaktní místo) a Kancelář finančních mechanismů v Bruselu budou prezentovat pokrok v běžícím Česko-norském výzkumném programu CZ09, sdílet své zkušenosti a poznatky získané při realizaci bilaterální spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi oběma zeměmi. Na konferenci bude zmíněn i výhled budoucí bilaterální spolupráce v programovém období 2014-2021.

Příjemci zároveň představí své výzkumné projekty v tematických oblastech Sociálních a humanitních věd, Zdraví a Životního prostředí.
 
Konference je vhodná pro všechny účastníky finančních mechanismů, vědce, experty, projektové a programové administrátory, odbornou a širokou veřejnost. Účast na konferenci je zdarma, registrovat se můžete nejpozději do 25. října zde.
 
Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina. Tlumočení v rámci programu do obou jazyků je zajištěno. Bližší informace naleznete v programu.