Green Walk Green Talk: Rezidenční projekt BOTANICA K s recyklací šedé vody a certifikátem BREEAM

11.10.2017

Praha

Další ze série Green Walk Green Talk je prohlídka rezidenčního projektu Botanica, která se uskuteční ve středu 11.10.2017.

V rámci exkurze bude představeno:

  • Využití dešťové vody z akumulační nádrže
  • Technologie šedé vody pro splachování WC
  • Práce s materiály: zabudované materiály jsou kontrolovány z hlediska obsahu těkavých organických látek. Veškeré zabudované dřevo je s certifikáty PEFC nebo FSC, ostatní dřevo použité během výstavby je legálně těžené a obchodované. Minimálně 95% odpadu vznikajícího na stavbě je tříděno a odkloněno od skládky.
  • Pro zajištění kvality vnitřního prostředí po výstavbě je sestaven „Indoor Air Quality Plan“ – plán průběhu výstavby
  • Solární termické kolektory
  • Certifikace BREEAM – zkušenosti z certifikace

Více o akci a registrace zde.