FINANČNÍ ŘÍZENÍ A MANAGEMENT VĚDECKOVÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

25.4.2019

Praha
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, zasedací místnost A 303, 3. patro (Rektorát ČVUT)

Vysvětlení aspektů finančního managementu projektů, základní úvahy při stanovení rozpočtu, manažerské pojetí nákladů, typologie nákladů a způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení rozdílů ve sledování nákladů oproti výdajům, přístupy k predikci finančního vývoje. Principy finančního řízení projektů, tvorba rozpočtů, rozdíl mezi komerčními projekty a dotačními projekty, sledování nákladové a věcné rozpracovanosti projektu. Praktický příklad s využitím MS Excel.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Marek Rozehnal, Computer agency o.p.s.

Termín: Čtvrtek 25. 4. 2019, 9:00 - 12:00

Přihlašování zde.