European Smart and Sharing Cities/Evropská chytrá a sdílená města

22.11.2018 - 23.11.2018

Praha

Mezinárodní konference o městech ovlivněných digitálními technologiemi a platformami v regionu zemí Evropské hospodářské komise OSN. 

  • Setkání a diskuse o různých aspektech v souvislosti s implementací dokumentů OSN a EU o bydlení a rozvoji měst – cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030, Nové agendě pro města, Ženevské Chartě OSN o udržitelném bydlení a Městská agendě pro EU.
  • Sdílení zkušeností, dobrých a špatných příkladů a vizí; prezentace získaných zkušeností, doporučení, varování apod.
  • Prezentace příkladů měst z regionu a dosud realizovaných kroků.
  • Diskuse o regulačních rámcích a o úloze a odpovědnosti národních vlád a místních samospráv

Tisková zpráva k akci, včetně odkazu na registraci.