Europe, let's cooperate! Interregional cooperation forum

10.4.2019 - 11.4.2019

Brusel, Belgie

Dne 10. dubna 2019 se v Bruselu uskuteční pod záštitou programu INTERREG EUROPE setkání věnované meziregionální spolupráci.

Tato událost je vhodná pro všechny tvůrce politik a odborníky z celé Evropy, kteří se zaměřují na témata programu: výzkum a inovace, malé a střední podniky, nízkouhlíková ekonomika, nebo životní prostředí a efektivní využívání životního prostředí a zdrojů.

Účast na akci je bezplatná. Uzávěrka registrace je 22. března 2019.

Zdroj: MMR ČR