EUREC: Střednědobé hodnocení programu Horizont 2020

3.12.2015

Brusel, Belgie

Dne 3. prosince 2015 pořádá Asociace evropských výzkumných center obnovitelných zdrojů energie (The Association of European Renewable Energy Research Centres, EUREC) v Bruselu (Belgie) workshop na téma „Shapes on the Horizon: Ideas for Horizon 2020's Mid-Term Review and a Look Beyond".

Hlavními tématy workshopu budou přezkum programu Horizont 2020 v polovině období a klíčové aspekty formování výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Pro bližší informace ohledně programu a registrace sledujte tento odkaz