Energy Call 2020 Brokerage Event

25.6.2019 - 27.6.2019

Brusel

Energy Call 2020 Brokerage Event

Zprostředkovatelská akce při H2020 Energy Infodays nabízí příležitost začít budovat konsorcium vynikajících partnerů z průmyslu a akademické sféry.

Akce se zaměří na široké spektrum společností, univerzit a výzkumných pracovníků z Evropy i mimo ni, aby podpořila vytváření konsorcií pro nadcházející výzvy v rámci programu Horizont 2020 Energy Calls 2020 (celkový rozpočet ve výši přibližně 640 milionů EUR!) v těchto hlavních oblastech:

  • Energetická účinnost
  • Technologie nízkouhlíkové energie
  • Inteligentní města a společenství

Více informací zde.