Energetické hospodářství a jeho rovnováha

20.1.2015

Brusel

Podaří se Evropě najít ideální "energetický lék"?

V současnosti Evropu stále více ohrožuje energetická krize - tlak na snižování emisí CO2, plynulost dodávek a energetickou bezpečnost a soběstačnost v prostředí politické nestability. Energetické hospodářství se tak stává zásadní otázkou nejen pro vlády a obchodní sektor, ale pro celou společnost a její občany.
Proto společnost Science Business pořádá a zve Vás na konferenci s předními představiteli světové akademické, obchodní a politické sféry diskutovat nad palčivými energetickými otázkami současnosti.
 

Pořádaná konference „Balancing the „Energy Economy“ je jedinečnou příležitostí k zapojení všech sfér do hledání řešení otázky energetické soběstačnosti, účinnosti a efektivity. Bude diskutovat zásadní témata v oblasti energetiky, jakými jsou:

  • cesty spolupráce nové EK k zajištění pokroku,
  • mechanismy k dosažení skutečného průlomového řešení energetického "trilema",
  • definování pobídek pro nové projekty v oblasti energetické infrastruktury a zainteresování široké veřejnosti,
  • klíčové faktory, pobídky a hrozby pro investice v energetickém sektoru,
  • energetická účinnost a efektivita a role nových technologií v ní.

Registrace ZDE.