Dny kogenerace 2018

23.10.2018 - 24.10.2018

Praha

 Konference bude zaměřena zejména na tato témata: - směřování české a evropské energetiky - potenciál a podpora kogenerace v Česku - Trh s elektřinou a příležitosti pro flexibilní zdroje - Legislativní podmínky a dotační programy pro SZT - Praktické příklady zvyšování energetické efektivity - Panelová diskuse: Umíme využít schopnosti kogenerací při řízení distribučních sítí?