Menu

Kalendář akcí

Proběhlé akce

SET Plan - 10. Středoevropská energetická konference

29.11.2017 - 1.12.2017

Na přelomu listopadu a prosince se v Bratislavě uskuteční výroční konference SET Plan - The 10th Year Anniversary Central European Energy Conference 2017, která vytvoří prestižní mezinárodní platformu pro otevřenou diskusi o nejdůležitějších otázkách týkajících se současné energetické politiky EU a politiky výzkumu a inovací mezi zúčastněnými stranami. 

Financial instruments under the European Structural and Investment Funds (ESIF) in 2014-2020

29.11.2017 - 1.12.2017

Finanční nástroje jsou často diskutovaným tématem, kterému se věnuje stále rostoucí skupina odborníků, kteří založili a nyní spravují finanční nástroje na podporu investic do různých odvětví, včetně malých a středních podniků, energetické účinnosti, rozvoje měst a výzkumu a vývoje.