2015 Mezinárodní klimatická konference v Paříži (COP 21)

30.11.2015 - 11.12.2015

Paříž, Francie

Cílem COP 21, též známé jako Klimatická konference v Paříži, bude po více než 20 letech jednání OSN dosáhnout pevné, právně závazné a univerzální dohody o klimatu, s jednotným cílem udržet globální oteplování pod hranicí 2°C.

Za tímto účelem musí každá ze 196 zemí OSN předložit vlastní plán na snižování emisí skleníkových plynů. Česko to už udělalo prostřednictvím Evropské unie, která chce do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 40 % oproti roku 1990. Francie bude hrát v pořádání této mezinárodní konference vedoucí roli - COP21 bude jednou z největších mezinárodních akcí, které se kdy v zemi konaly. Očekává se účast až 50 tisíc návštěvníků, z toho 25 tisíc oficiálních delegátů z vlád, mezivládních organizací, agentur OSN, nevládních organizací a občanské společnosti.

Dohoda, která vzejde z konference v Paříži, by měla nahradit Kjótský protokol z roku 1997. Kodaňský klimatický summit v roce 2009 nesplnil očekávání. Nyní zástupci jednotlivých států doufají v dosažení nové a ambicióznější celosvětové závazné dohody o omezení emisí oxidu uhličitého.

O přípravách na pařížskou konferenci Vás pravidelně informujeme v sekci NovinkyVíce informací o konferenci i o dohodě, která má z jednání vzejít, naleznete na oficiálních stránkách COP 21 ZDE.