12. mezinárodní PhD symposium - stavební inženýrství

28.8.2018 - 31.8.2018

Praha

Ve dnech 29. - 31. 8. 2018 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze koná 12. ročník mezinárodního Ph.D. symposia pořádaného mezinárodní organizací The International Federation for Structural Concrete ve spolupráci s Českou betonářskou společností ČSSI a ČVUT v Praze.

Konference je určena pro studenty doktorského studia, kteří si mohou vzájemně vyměňovat své myšlenky a poznatky se světovou vědeckou komunitou v následujících oblastech:

  • Pokročilé materiály
  • Inovativní konstrukce a detaily
  • Konstrukční technologie
  • Konstrukční analýza a návrh
  • Zpevnění a oprava
  • Monitoring a hodnocení konstrukcí
  • Trvanlivost a životnost
  • Udržitelnost a řízení životního cyklu

Zájemci o účast na symposiu mohou zasílat své abstrakty do 30. října 2017 prostřednictvím tohoto formuláře http://www.phdsymp2018.eu/submit-your-abstract.php.

Více o akci včetně registrace naleznete na stránce http://www.phdsymp2018.eu.