Menu

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu Propojujeme české vědce a firmy s Evropou

Pro veřejné výzkumné organizace

Informujeme o aktuálních výzvách. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil a vyhledáme zahraniční partnery, firmy pro spolupráci. Uspořádáme pro Vás školení. Podporujeme udržitelnost VaVpI center v oblasti EEV.

číst více >

Pro firmy

Informujeme o možnostech zapojení do projektů. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil, vyhledáme zahraniční partnery. Získáte know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru. Získáte finance pro Vaše inovační aktivity.

číst více >

Pro veřejnou správu

Jsme partnerem pro strategické rozhodování veřejné správy. Poskytujeme analytické podklady a odborná stanoviska. Reprezentujeme národní odborné zájmy. Podporujeme účast českých odborníků v mezinárodních strukturách.

číst více >

Registrace

Novinky

Vyhodnocení soutěže Stavba roku 2019
20.11.2019

Vyhodnocení soutěže Stavba roku 2019

Slavnostní galavečer 27. ročníku největší celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2019 se konal v 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

Správné určení statusu MSP
19.11.2019

Správné určení statusu MSP

Na začátku listopadu proběhl v budově Politických vězňů seminář pro podnikatele a zástupce poradenských společností, který byl věnován snížení chybovosti při určování statusu MSP a vyplňování Prohlášení v rámci administrace žádostí o podporu v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výzva Country for the Future
15.11.2019

Výzva Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 13. listopadu 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)
11.11.2019

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům
nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se
zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích.