Menu

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu Propojujeme české vědce a firmy s Evropou

Pro veřejné výzkumné organizace

Informujeme o aktuálních výzvách. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil a vyhledáme zahraniční partnery, firmy pro spolupráci. Uspořádáme pro Vás školení. Podporujeme udržitelnost VaVpI center v oblasti EEV.

číst více >

Pro firmy

Informujeme o možnostech zapojení do projektů. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil, vyhledáme zahraniční partnery. Získáte know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru. Získáte finance pro Vaše inovační aktivity.

číst více >

Pro veřejnou správu

Jsme partnerem pro strategické rozhodování veřejné správy. Poskytujeme analytické podklady a odborná stanoviska. Reprezentujeme národní odborné zájmy. Podporujeme účast českých odborníků v mezinárodních strukturách.

číst více >

Registrace

Novinky

Nabídka praktické stáže v Bologni – Rozvoj regionů
24.5.2019

Nabídka praktické stáže v Bologni – Rozvoj regionů

Boloňská univerzita spolu s dalšími partnery nabízí praktický dvoutýdenní pobytový program zabývající se městskou krajinou, regenerací okresů a dekarbonizací dodavatelských řetězců. Stáž se bude konat od 8. do 19. července v Boloni (první týden) a Almada (druhý týden).

Výzva TAČR TREND
22.5.2019

Výzva TAČR TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. května 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 - „Technologičtí lídři“.

Evropská komise hledá experty do Horizon Europa
20.5.2019

Evropská komise hledá experty do Horizon Europa

Evropská komise otevřela dne 13.5.2019 výzvu pro výběr expertů do pěti tzv. Mission boards (viz níže) programu Horizont Evropa. Patnáct expertů pro každou skupinu z průmyslové i výzkumné sféry, politiky, koncových uživatelů apod. by mělo napomoci vytvořit náplň a koncept vlastních misí programu.

Green Talents Award - soutěž pro mladé vědce
17.5.2019

Green Talents Award - soutěž pro mladé vědce

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání (BMBF) vyhlašuje již desátý ročník soutěže Green Talents Award pro mladé vědce z celého světa, jejichž výzkum prokazuje silné zaměření na oblast udržitelného rozvoje. Iniciativa má za cíl propojit talentované začínající vědce a podpořit výměnu inovativních „zelených myšlenek“ z různých oblastí výzkumu.