Menu

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu Propojujeme české vědce a firmy s Evropou

Pro veřejné výzkumné organizace

Informujeme o aktuálních výzvách. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil a vyhledáme zahraniční partnery, firmy pro spolupráci. Uspořádáme pro Vás školení. Podporujeme udržitelnost VaVpI center v oblasti EEV.

číst více >

Pro firmy

Informujeme o možnostech zapojení do projektů. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil, vyhledáme zahraniční partnery. Získáte know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru. Získáte finance pro Vaše inovační aktivity.

číst více >

Pro veřejnou správu

Jsme partnerem pro strategické rozhodování veřejné správy. Poskytujeme analytické podklady a odborná stanoviska. Reprezentujeme národní odborné zájmy. Podporujeme účast českých odborníků v mezinárodních strukturách.

číst více >

Registrace

Novinky

Statistika Obnovitelné zdroje energie 2018
18.10.2019

Statistika Obnovitelné zdroje energie 2018

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo každoroční výsledky statistického zjišťování. Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2018 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie.

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 zná své vítěze
14.10.2019

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 zná své vítěze

Vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2018 se uskutečnilo na slavnostním nominačním odpoledni v prostorách Kláštera EMAUZY na Praze 2 dne 25. září 2019.

 

 

TAČR Seminář a workshop k realizovaným projektům
7.10.2019

TAČR Seminář a workshop k realizovaným projektům

Cílem semináře je krátké seznámení s průběhem realizace projektů, upozornění na důležité termíny a povinnosti příjemce podpory. Během workshopu budete moc otevřeně diskutovat s referenty projektů a dalšími zaměstnanci TAČR, kteří Vám rádi odpoví na Vaše dotazy, případně pomohou s orientací v informačním systému ISTA a budou Vám k dispozici pro jakoukoliv konzultaci k řešení Vašeho projektu.

Partnerství znalostního transferu
4.10.2019

Partnerství znalostního transferu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 23. září 2019 vyhlásilo V. Výzvu programu podpory Partnerství znalostního transferu v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK). Alokace pro V. Výzvu činí 200 milionů Kč. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.