Menu

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu Propojujeme české vědce a firmy s Evropou

Pro veřejné výzkumné organizace

Informujeme o aktuálních výzvách. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil a vyhledáme zahraniční partnery, firmy pro spolupráci. Uspořádáme pro Vás školení. Podporujeme udržitelnost VaVpI center v oblasti EEV.

číst více >

Pro firmy

Informujeme o možnostech zapojení do projektů. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil, vyhledáme zahraniční partnery. Získáte know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru. Získáte finance pro Vaše inovační aktivity.

číst více >

Pro veřejnou správu

Jsme partnerem pro strategické rozhodování veřejné správy. Poskytujeme analytické podklady a odborná stanoviska. Reprezentujeme národní odborné zájmy. Podporujeme účast českých odborníků v mezinárodních strukturách.

číst více >

Registrace

Novinky

Spolupráce se zahraničními agenturami v ERA-NET cofundech
17.2.2020

Spolupráce se zahraničními agenturami v ERA-NET cofundech

Technologická agentura ČR je od roku 2017 zapojena do mechanismu ERA-NET Cofund. ERA-NET Cofund je mechanismus evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, který dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých států (jako je TA ČR), zapojených do dané cofundové výzvy, vyhlašovat společné mezinárodní výzvy na dohodnuté téma. Projekty do těchto výzev předkládají konsorcia tvořená mezinárodními partnery, přičemž každý poskytovatel financuje své národní úspěšné uchazeče ve výzvě na základě výběru projektů na mezinárodní úrovni.

SCALE-UP YOUR BUSINESS 2020
12.2.2020

SCALE-UP YOUR BUSINESS 2020

Jste mladá technologicky zaměřená inovativní firma, která je již pár let na trhu a má nakročeno vyrůst v mezinárodním měřítku? Hledáte zdroje, kontakty a informace, které pomohou váš růst nastartovat? Zvažujete vstup investora do firmy, ale chybí vám potřebné zkušenosti, jak na to?

Konference Alternativní zdroje energie
7.2.2020

Konference Alternativní zdroje energie

Přijměte po dvou letech opět pozvání na konferenci Alternativní zdroje energie, kterou ve dnech 16. a 17. června 2020 pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel.

Konference Greenbuild Europe v Dublinu
5.2.2020

Konference Greenbuild Europe v Dublinu

Česká rada pro šetrné budovy zve na 3. výroční konferenci Greenbuild Europe, která se letos koná v Dublinu. Konferenci připravuje U.S. Green Building Council (USGBC) ve spolupráci s Green Business Certification Inc. (GBCI). Tato výjimečná akce je určená především pro odborníky v oblasti šetrných a udržitelných budov a poskytuje příležitost pro architekty, projektanty a lídry oboru diskutovat a sdílet informace a zkušenosti, dozvědět se o nejnovějších trendech, nastupujících technologiích I budoucnosti šetrného stavebnictví.